\


 Monday, May 4, 2020
C++ Task Parallel Library (TPL)

Příspěvek nejen pro ty, kteří se od března do června nedočkají kvůli COVIDu C++ kurzu. Kdyby se někdo nudil, nebo mu lezly na mozek ty neustále se opakující zprávy o Babišovi, rouškách a další variace na mem "všichni tady chcípnem, když ne na COVID, tak na sucho", dovolím si upozornit na jednu poměrně čerstvou (neoptimalizovaná alfa) asynchronní švestičku ze své zahrádky. Švestičky i optimisticky naznačují roční období, kdy se snad uvidíme, jestliže macecha příroda nereleasne implementaci zmutované specifikace COVID++.

RStein.AsyncCpp používající coroutine z C++ 20 je knihovna, ve které se rychle zorientuje každý, kdo zná Task Parallel Library (.NET, C#).

V knihovně najdete nejen:

Task (tedy něco jako std:future) - tásky jsou narozdíl od knihovny cppcoro, kterou asi znáte, 'hot' - tedy přes TaskFactory je Task rovnou nastartován a naschedulován k vyřízení.
Task má API, které čekáte. A narozdíl od std::future má metodu ContinueWith (then).

Task se dá "co_awaitovat", protože podporuje concept "Awaiter". A můžete ho samozřejmě použít jako návratovou hodnotu z coroutine metody ("coroutine promise type").

Dále jsou v knihovně jednoduché metody pro vytvoření dokončeného Tasku z předpřipravené hodnoty (TaskFromResult), z výjimky (TaskFromException), nebo lze vrátit Task ve stavu Canceled (TaskFromCanceled).

Jednoduché DataFlow. ("flat", "fork-join" a a další typy).

Kombinátory pro Task:
WaitAll.
WaitAny.

TaskCompletionSouce - std:: promise bez těch otravných věcí, které určitě znáte sami.

Funkcionální kompozice tasku.
Fbind (alias bind, SelectMany, flatMap, mapMany)
Fmap (map, Select)

Asynchronní primitivy.
AsyncSemaphore.

Kooperativní storno pomocí tříd CancellationTokenSource a a CancellationToken.

AsyncProducerConsumerCollection.

Více zde:
https://github.com/renestein/Rstein.AsyncCpp
-------------------------------------------------------------------------------

Dear friends/followers,
maybe the result of my experimentation with coroutines may be interesting for someone else.
The RStein.AsyncCpp library (early unoptimized alpha) is a set of types that should be familiar for anyone who knows the Task Parallel Library (TPL) for .NET (C#). In addition, this library contains simple DataFlow, functional combinators for the Task class, useful async primitives (AsyncSemaphore, AsyncProducerConsumerCollection, CancellationToken, CancellationTokenSource ...).
The library is my playground for testing coroutine support in C++.
The library supports compilation in the VS 2019. Support for other compilers is planned.
More info.
https://github.com/renestein/Rstein.AsyncCppMonday, May 4, 2020 9:24:33 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  C++ | Nativní kód