\


 Friday, February 26, 2021
Knihovna RStein.AsyncCpp (Task Parallel Library for C++) dospěla do verze 0.0.0.7 a najdete ji ve vcpkg katalogu

Knihovna RStein.AsyncCpp (Task Parallel Library for C++) je ve verzi 0.0.7 a dá se snadno nainstalovat pomocí Microsoft vcpkg.

vcpkg install rsasynccpp rsasynccpp:x64-Windows

(Včera mi Microsoft udělal radost a mergnul PR do masteru - https://github.com/microsoft/vcpkg/pull/16380)

Detaily k instalaci různých verzí knihovny jsou zde.

https://github.com/renestein/Rstein.AsyncCpp#Build-Library

Jestli někdo používáte UWP, tak vás potěší, že triplet UWP ve vcpkg je také podporován a všechny testy prošly.

Jestli nechcete používat vcpkg, můžete buildovat z příkazové řádky a pořád samozřejmě také i z Visual Studia 2019.

Dále knihovna podporuje coroutines ze standardu C++ 20 a stále podporuje i "legacy" coroutines.(https://devblogs.microsoft.com/.../c-coroutines-in.../)

Kromě kompilátoru MSVC cl knihovna nyní podporuje i Clang.

Třešničkou je, že na konci aplikace už není třeba volat metodu Scheduler::StopDefaultScheduler().

Parsování celého Shakespearova díla a vypsání 50 nejfrekventovanějších slov za cca 1,2 s. (Clang a (neoptimalizovaní) map/reduce aktoři na obyčejném Lenovo ThinkPadu z roku 2016).
clang_Shakespeare_Top_Words

v0.0.7

  • Added new solution configurations with static CRT (/MT, MTd). (primary consumer of these configurations is vcpkg manager)


v0.0.6Friday, February 26, 2021 10:12:00 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  C++