\

Školení Návrhové vzory, OOP a UML


 Monday, January 06, 2014
Pozvánka na kurz OOP 1 - Objektovými principy a návrhovými vzory řízený vývoj kvalitních aplikací I (únor 2014) a na inhouse varianty kurzů

 

Chci Vás pozvat na další běh kurzu OOP 1, který se uskuteční v únoru 2014. Také připomenu, že je možné si objednat inhouse (ve vaší firmě uskutečněnou) variantu všech kurzů i je možné se domluvit na zcela jiné osnově vystavěné z témat, jejichž výběr naleznete zde. Pro přesné podmínky inhouse kurzů kontaktujte, prosím, Petru Steinovou (petra@renestein.net).

Kromě tradičních témat, která se týkají .Net Frameworku/C#/Windows, také v tomto příspěvku zmíním i to, že mám již dostatek zkušenosti s C++ 11 (lambda výrazy, thready, objekty future,constexptr, memory model, nové smart pointery atd.), protože jsem v něm za poslední dva roky kromě drobných aplikací napsal jednu rozsáhlou multiplatformí aplikaci  s využítím Boostu a  dvě postarší aplikace jsem refaktorizoval z monolitického, nespravovatelného a “crashujícího” molochu tak, že jsou dnes dostatečně pokryty unit/integračními/akceptačními testy, u zákazníka samozřejmě už “nepadají” a navíc se do nich už ani ostatní vývojáři nebojí zasahovat. Na psaní testů v C++ používám hlavně Google Test a na na rychlé vytváření mock objektů Google Mock. Ve všech aplikacích je používán asynchronní a paralelizovaný kód, v některých jsou použity i Reactive Extensions (RX Framework) a u aplikací psaných pro Windows také knihovna od Microsoftu zvaná Parallel Patterns Library (PPL). Aplikace pro Windows/Windows CE zmiňuju explicitně proto, že kromě projektů pro operační systém Windows mám od roku 2009, kdy jsem poprvé ztratil, eufemisticky řečeno, víru v některá rozhodnutí Microsoftu, také zkušenost s vývojem aplikací pro (embedded) Linux.


Veřejný kurz Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 1

Datum konání kurzu: 26. 2. - 28. 2. 2014

Místo konání:

Školící středisko Tutor

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1 

Po celý den máme k dispozici wifi připojení a samozřejmě také občerstvení (teplé a studené nápoje, chlebíčky, koblihy). V ceně kurzu jsou zahrnuty obědy v restauraci.

Podrobné informace o kurzu a možnost přihlásit se na kurz

Program kurzu

Výběr z ohlasů na kurzy

FAQ - často kladené dotazy ke kurzům

 

Na veškeré další dotazy vám velmi rádi odpovíme. Organizační dotazy nejlépe zodpoví Petra Steinová (petra@renestein.net), na odborné dotazy vám samozřejmě velmi rád odpovím já sám (rene@renestein.net).

A ještě vám všem dodatečně přeji co nejlepší rok 2014.Monday, January 06, 2014 9:43:50 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  .NET Framework | C# | Entity Framework | Kurzy UML a OOP | Nativní kód | Návrhové vzory | RX Extensions