\

Školení Návrhové vzory, OOP a UML


 Tuesday, January 27, 2015
Pár důležitých informací v roce 2015


Všechny informace by měli moji stávající zákazníci obdržet emailem, ale pro jistotu dávám tyto podstatné informace i na blog.

1) Od 1. 1. 2015 používejte, prosím, jen účet v mBank.

670100-2211864262/6210 mBank.

2) Od 1. 1. 2015 také již nemáme samostatnou korespondenční adresu a veškeré písemné materiály je možné zasílat na následující adresu:

René Stein
K Líšnu 70
Bystřice u Benešova
257 51

K zasílání dopisů nebo faktur je také možné také využít datovou schránku: dfxbt7s

Dále bych Vás rád upozornil na to, že je možné se předběžně přihlásit na veřejné kurzy, které by se měly konat na jaře 2015. Termín ještě upřesníme.

Také připomenu, že je možné si objednat inhouse (ve vaší firmě uskutečněnou) variantu kurzů i je možné se domluvit na zcela jiné osnově vystavěné z témat, jejichž výběr naleznete na našich stránkách. Všechny dotazy k veřejným i inhouse kurzům Vám velmi rádi zodpovíme na emailu rene@renestein.net (René Stein) nebo na emailu petra@renestein.net (Petra Steinová). Petra Steinová Vám také ráda zašle přesné podmínky inhouse kurzů.

Minulý rok proběhly např. tyto kurzy na míru.

Pokročilé objektové programování s využitím jazyka C# a knihoven v .Net Frameworku.

Unit/integrační/akceptační testování aplikací prakticky.

Entity Framework -  od základů k bezbolestné integraci EF do nových, starších i “hybridních” aplikací.

Domain driven design prakticky (a vše, co potřebujete vědět o dependency injection).

RX Framework - od základů po netriviální aplikace.

Návrh, kódování a testování asynchronních/paralelizovaných/ aplikací s využitím TPL – Task Parallel Library.

ASP.NET MVC bez triviálních konstrukcí.

WPF pro pokročilé. WPF a oboustranná integrace s Windows Forms. MVVM prakticky.

Nové konstrukce a idiomy v C++ 11/14/STL a psaní vysoce výkonných/embedded aplikací.

Knihovna RX CPP.

Unit testování v C++ (s využitím knihoven Google Test a Google Mock)

C++ Boost se zvláštním zřetelem ke knihovně Boost ASIO.

Pokročilý Windows Debugging (drivery, služby, ladění post mortem…)

Důležité odkazy:

Nabídka veřejných kurzů a témat pro inhouse kurzy

Výběr z ohlasů na kurzy

FAQ - často kladené dotazy ke kurzům

Články na blogu

Tuesday, January 27, 2015 10:35:29 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  Kurzy UML a OOP | Ostatní